Ockinga State

Ligging Deze state heeft gestaan aan de Sjungadijk in Burgwerd, gemeente Wûnseradiel.
Andere benaming Ockinga-huis
Ontstaan De oudste vermelding van de State dateert uit 1424
Geschiedenis Op oude kaarten staan te Burgwerd de stinzen van Ockinga en Donia vermeld. De Ockinga State stond aan de Sjungadijk op de plaats waar nu de boerderij van Frans Hettinga staat. Wanneer het geslacht Ockinga zich hier vestigde, is niet bekend. De oudste Ockinga was Lolle Ockinga (ca 1376). Twee achterkleinzonen, Hero en Pieter, bewoonden elk één van de twee States, maar het is niet duidelijk wie welke. Voor een uitgebreide beschrijving van de familie Ockinga verwijs ik naar de website van Burgwerd en Hichtum.
In 1540 komen we opnieuw twee broers tegen, Hero en Joost van Ockinga, waarvan ook weer niet bekend is, wie welke state bewoonde.

In 1603 woont op Ockinga-huis een Jarich van Ockinga, die getrouwd was met Hijlck van Ockinga. Zij hadden 7 kinderen, van wie 4 zoons een belangrijke functie hebben bekleed. Hier uit kunnen we opmaken dat deze tak van de familie Gereformeerd was, want voor Rooms-Katholieken was het niet toegestaan een belangrijke funktie uit te voeren. De oudste, Lolle of Lodewick van Ockinga, was Raad ter Admiraliteit in het Noorderkwartier (Noord-Holland) en trouwde in 1648 met Maria Sternsee. Zes jaar later verdronk hij met zijn schip voor Stavoren en er werd door de familie een familiegraf gekocht in de kerk van Burgwerd, waaraan nog steeds een grafsteen herinnert.
Wat er verder met de State is gebeurd is onbekend.
Bewoners familie Ockinga
1603 - 1654 Jarich van Ockinga
1654 Maria Sternsee
Huidige doeleinden De plaats van deze Stins is niet meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Website van Burgwerd en Hichtum