Ockingahuis te Franeker

Ligging Het Ockingahuis stond aan de Voorstraat in Franeker.
Ontstaan De oudste vermelding van het huis dateert van 1536.
Andere benaming Hector van Hocxwyerhuis
Geschiedenis In 1536 komen we dit huis tegen als het huis van mr. Hette van Hoxwier, die getrouwd was met Ath Herema. Zij is een dochter Gerrolt Herema en Luts Sjaerdema. Het vermoeden bestaat dat dit huis eerder ook tot het bezit van de familie Sjaerdema behoorde.
Twee jaar later blijkt het huis in bezit te zijn van Rudolf van BŁnau. Hij trouwde met Cunera Martena, een dochter van Hessel Martena.

Vanaf 1598 wordt het huis Ockingahuis genoemd. In dat jaar woont er Juckema, burgemeester van Franeker. Ook op de kaart van de heer Bast uit dat jaar wordt Ockingahuis vermeld.
Het huis kende drie lagen: een kelder met twee woonlagen daarboven en werd aan de straatzijde bekroond door een trapgevel. Aan de oostzijde was er een traptoren tegen het huis aangebouwd, dat voorzien was van een plat dak met balustrade en een kleine spits. De ingang van het huis bevond zich in deze torenen via een sierlijk wenteltrap, die in de toren gemetseld was, kon men naar de twee woonlagen.
Naast de afbeeldingen op de stadsplattegronden uit de 16e en 17e eeuw, is er een foto bewaard gebleven van het huis vlak voor de afbraak. Daarnaast een tekning van het interieur van de traptoren en in 1892 maakte Mulder een beschrijving van het huis.
In 1887 werd het huis afgebroken om plaats te maken voor een weeshuis.
Bewoners
Huidige doeleinden Het is mij onduidelijk of het weeshuis er nog staat.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!