Ockingahuis te Franeker

Ligging Het Ockingahuis stond aan de Voorstraat in Franeker.

Foto van het Ockingahuis net voor de afbraak (ca 1886)

Ontstaan De oudste vermelding van het huis dateert van 1536.
Andere benaming Hector van Hocxwyerhuis
Geschiedenis In 1536 komen we dit huis tegen als het huis van mr. Hette van Hoxwier, die getrouwd was met Ath Herema. Zij is een dochter Gerrolt Herema en Luts Sjaerdema. Het vermoeden bestaat dat dit huis eerder ook tot het bezit van de familie Sjaerdema behoorde.
Twee jaar later blijkt het huis in bezit te zijn van Rudolf van BŁnau. Hij trouwde met Cunera Martena, een dochter van Hessel Martena.

Vanaf 1598 wordt het huis Ockingahuis genoemd. In dat jaar woont er Juckema, burgemeester van Franeker. Ook op de kaart van de heer Bast uit dat jaar wordt Ockingahuis vermeld.
Het huis kende drie lagen: een kelder met twee woonlagen daarboven en werd aan de straatzijde bekroond door een trapgevel. Aan de oostzijde was er een traptoren tegen het huis aangebouwd, dat voorzien was van een plat dak met balustrade en een kleine spits. De ingang van het huis bevond zich in deze torenen via een sierlijk wenteltrap, die in de toren gemetseld was, kon men naar de twee woonlagen.
Naast de afbeeldingen op de stadsplattegronden uit de 16e en 17e eeuw, is er een foto bewaard gebleven van het huis vlak voor de afbraak. Daarnaast een tekening van het interieur van de traptoren en in 1892 maakte Mulder een beschrijving van het huis.
In 1887 werd het huis afgebroken om plaats te maken voor een weeshuis. Dit weeshuis werd in 1954 gesloten en is daarna een bibliotheek geworden.
Bewoners
Huidige doeleinden Bij de sloop van Ockingahuis in 1887, werd de traptoren gespaard. Deze werd verhuisd naar Amsterdam en is daar nu onderdeel van het Rijksmuseum.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto in de toren van het Ockingahuis net voor de afbraak (ca 1886)
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!