Ockingastins te Westhem

Ligging Deze stins stond te Westhem, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming (waarschijnlijk) Albadastins
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins gebouwd werd.
Geschiedenis In de eerst helft van de 15e eeuw komen we Hessel Albada tegen, die getrouwd is met Bauck Hesselswyf en een stins aan de Hemdijk in Westhem bezit. In de vete tussen de Schieringers en de Vetkopers werd deze stins in 1443 verwoest door de gebroeders Harinxma.
Het is niet met 100% zekerheid te zeggen waar deze stins gestaan heeft. In 1511 zijn er twee boerderijen, waar op latere kaarten stinswieren worden aangegeven. Dat betreft deze boerderij en de boerderij, waar toen Ansck Juwinga eigenaresse van was. Om de stinsen een naam te geven heb ik ze naar de eigenaars in 1511 genoemd.

De boerderij wordt in 1511 gehuurd door Butta Hiddez en als eigenaar komen we Here Lollez Ockinga tegen. Volgens overlevering zou zijn moeder uit dochter uit de familie Albada zijn.
Het huwelijk tussen Hessel Albada en Bauck Hesselswyf was waarschijnlijk slecht, want in 1447 laat Bauck een testament opstellen, waarin Lolle Ockinga en niet haar echtgenoot wordt aangewezen als uitvoerder van een deel van haar testament. Lolle was een vertrouweling van zowel Hessel als Bauck. Het lijkt waarschijnlijk dat Lolle ook één van de erfgenamen van Bauck was. Hierdoor lijkt het waarschijnlijk dat op de plaats van deze stinswier de Albadastins gestaan heeft.

Via de belendingen uit 1511 (de kerkhofswal ten oosten, de Hemdijk ten zuiden) kon de boerderij worden teruggevonden op de kaart van Schotanus uit 1718. Op het land van deze boerderij wordt een stinswier aangegeven. Van een stins zelf is dan allang geen sparke meer, want de stins van Hessel Albada werd in 1443 volledig afgebroken. Ook op de kaart van Eekhoff van rond 1850 wordt de stinswier mog aangegeven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!