Oenema State te Ternaard

Ligging Deze State stond in Ternaard, gemeente Noardeast-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
OENEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij West-Dongeradeel, arrondissement en 6 1/2 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 1 3/4 uur ten oosten van Holwerd, 3/4 uur ten oosten van Ternaard, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenplaats. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 14 bunders 70 vierkante roeden, worden thans in eigendom bezeten door den Heer J. P. Idsinga, woonachtig te Hantumhuizen.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851