Oenemastins te Terkaple

Ligging De Oenemastins stond te Terkaple, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan De familie Oenema komen we vanaf 1466 tegen. De stins zal ouder zijn.
Geschiedenis De familie Oenema van Akkrum beweerde het patronaatsrecht van Terkaple te bezitten. Dit hield in dat ze een voorstel voor de benoeming van een pastoor mochten doen, dat dan nog door de bisschop bekrachtigd moest worden. Dit zou goed kunnen, omdat het kerkje van Terkaple een dochterkerk van de kerk van Akkrum is. Bovendien lag de Oenama State vlak naast de kerk en het land grensde ook aan het pastorieland. Het lijkt ook waarschijnlijk dat de familie Oenema, of één van hun voorouders, de hand hebben gehad in de stichting van de kerk en ook geld of andere zaken aan het kerkje geschonken hebben.

Op de kerkklok komen de naam tegen van Tjepke Oenema "Tjeppus domicellus", hij is de zoon van deoudste bekende Oenema: Onna van der Cappele. Tjepke blijkt ook nog in 1466 een machtspositie in Joure te hebben.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!