Olbetsma State te Marrum

Ligging Deze State stond in Marrum, gemeente Ferwerderadeel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis OLBETSMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, arrondissement en 4 uur ten noorden van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten zuidwesten van Holwerd, 1/4 uur ten zuidwesten van Nijkerk, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenhuizinge. De daartoe behoord hebbende gronden, worden thans in eigendom bezeten door onderscheidene personen, woonachtig te Ferwerd en elders.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851