Oldehuys te Beers

Ligging Het Oldehuys moet gestaan hebben bij Beers, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins is ontstaan.
Geschiedenis Bij Beers stond de Unia State, die ook wel Nyehuis werd genoemd. Op basis daarvan moet er ook een Oldehuys zijn geweest. Meer informatie in: Meer, D.J. van der, ‘Oldehuys en Nyehuis to Bears’, Genealogysk Jierboek (1970), blz. 29 - 42
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
Meer, D.J. van der, ‘Oldehuys en Nyehuis to Bears’, Genealogysk Jierboek (1970), blz. 29 - 42