Olde stins in Leeuwarden

Ligging Deze stins lag bij Nijehove, ten oosten van Grote Kerkstraat nr. 75 in Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins komen we tegen het einde van de 16e eeuw tegen.
Geschiedenis Uit de situering van deze stins maken we verder op, dat hij direct ten westen van de Nijehoofsterkerk stond, dus mogelijk in de westhoek van de steeg de Modder.
In 1596 is er sprake van een kamer bij Nijehove, die door Piebe Jaarichz en zijn vrouw gekocht worden. Als belendeingen worden genoemd: "staande tegenover de Witte Nonnenkerk, hebbende het Oud Stins ten oosten en de koper ten westen". En jaar later verkoopt Piebe Jarichs deze 'camer op Cammingahorn' al weer en dan zijn de lendingen: 'hebbende 't olde stins ten oosten en dr Wilhelmus Velsius ten westen".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!