Oostenburg

Ligging Huize Oostenburg, in de volksmond het Slot genoemd, stond aan het Oosteinde, nu van Harenstraat, lokatie gemeentehuis in St. Annaparochie, gemeente Het Bildt.

Schilderij van het landhuis uit ca 1850

Ontstaan Het huis werd in 1842 gebouwd.
Geschiedenis Op 7 februari 1842 werd in opdracht van Grietman Tjaard Anne Marinus Albert van Andringa de Kempenaer begonnen met de bouw van dit riante huis. Het werd gebouwd onder architectuur van de bekende Leeuwarder architect T. Romein, die ook de bouwmeester was van de Grote kerk van Sint Jacobiparochie (1844) en het Gerechtshof aan het Zaailand te Leeuwarden (1845).
Een jaar later kon de grietman zijn nieuwe ambstwoning aan het Oosteinde betrekken. Tot 1855 bewoonde het gezin het huis in de zomermaanden. Na zijn vertrek heeft zijn opvolger Mr. Johannes Alberda (die echter geen Grietman meer, maar Burgermeester werd genoemd) er tot zijn overlijden in 1862 gewoond.

Mr. Alberda was de laatste bewoner van het fraaie, zo goed als nieuwe landhuis. Want in 1866 werd het landhuis op afbraak verkocht. Naast de reeds vrijgekomen plek werd een nieuwe school gebouwd, met als naam "de Slotschool". Pas in 1928 werd het gemeentehuis op de open plek gebouwd.
Bewoners 1842 - 1855 Tjaard Anne Marinus Albert van Andringa de Kempenaer
1855 - 1862 Mr. Johannes Alberda
1866 huis afgebroken
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Archief van de heer P. Brouwer
Afb. 1: Archief van de heer P. Brouwer