Oostenstein te Kollum

Ligging Deze buitenplaats lag aan het oostelijke einde van de toenmalige bebouwde kom van Kollum, gemeente Kollumerland.

Voorzijde van Oostenstein in 1897 (Foto Tresoar)

Andere benaming De centimeterfabriek
Ontstaan De buitenplaats werd in 1829 gesticht.
Geschiedenis De buitenplaats werd in 1829 gesticht door Hermanus Klugkist Hesse op ongeveer de plaats waar Juma State alias Buma State had gestaan. Hij heeft erg lang plezier van zijn nieuwe huis gehad, want in 1883 woonde hij er nog steeds. Later woonde er een notaris.
Algra schreef rond 1960 dat er “thans” nog Oostenstein bestond, maar dat de glorietijd voorbij was. Het park was al grotendeels verdwenen. Daar was een sportpark voor in de plaats gekomen. Het oude herenhuis was toen gedeeltelijk in gebruik als boerderij, er woonden meerdere gezinnen in en ook de centimeterfabriek was er in gevestigd.

Het huis werd in 1972 afgebroken. Er lijkt nog een klein stukje van het park over te zijn.
Bewoners Hermanus Klugkist Hesse
Huidige doeleinden Van de buitenplaats is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Vijver met het huis op de achtergrond in 1897 Foto van Oostenstein in de tijd dat het Hotel-pension was Kaartje met de States rond Kollum
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kollumerland en Nieuw Kruisland”, mr. A.J. Andreae, 1883-1885
“De historie gaat door het eigen dorp” dl. III, A. Algra, ca. 1960
Zie ook de website van de heer T. Wierstra
Foto 1 t/m 4: collectie Tresoar
Afb. 1: website hisgis