Oranjestein

Ligging Deze buitenplaats staat in Oranjewoud, gemeente Heerenveen.

Foto van het huis op 18 juli 2003

Ontstaan Het huis werd rond 1830 gebouwd.
Geschiedenis Ter plaatse van de oranjerie van het gesloopte paleis werd omstreeks 1830 door mr. P. Heringa Cats een eenvoudig doch statig landhuis gebouwd, dat de naam Oranjestein heeft gekregen. Het pand is gepleisterd en van empire-vensters voorzien. Het interieur verkeert nog in originele staat.
Ook hiervan is het park in landschapsstijl aangelegd. Het is nu particulier eigendom.
Bewoners ca 1830 mr. P. Heringa Cats
Huidige doeleinden Het huis is particulier bezit.
Opengesteld De historische tuin van het landgoed Oranjestein wordt iedere zomer opengesteld voor het publiek. De Overtuin is vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman