Huis Oranjewoud te Oranjewoud

Ligging Deze buitenplaats staat aan de Lindelaan nr. 1 in Oranjewoud, gemeente Heerenveen.

Foto van het huis op 18 juli 2003

Ontstaan Het huis werd omstreeks 1834 gebouwd.
Geschiedenis Het huis Oranjewoud werd gebouwd op het landgoed, waarop voorheen Paleis Oranjewoud van de Friese Nassaus had gestaan. Tijdens de Franse Revolutie werd het Paleis verbeurd verklaard en weldra op afbraak verkocht. In 1822 werden de bossen en tuinen verkocht. Nadien werden er diverse landhuizen op het landgoed gebouwd, zoals het huis Oranjewoud. Dit huis werd op de plaats van het geplande middenpaviljoen tussen de twee grote vleugels van het paleis omstreeks 1834 door mr. Hans Willem Blocq van Scheltinga in klassicistische stijl gebouwd. De tuin en overtuin werd in landschapsstijl aangelegd (mogelijk door L.P. Roodbaard). Het huis bevat enkele stijlvolle kamers uit de bouwtijd.
Het huis is lang eigendom geweest van de familie De Beaufort, maar is tegenwoordig eigendom van de Friesland Bank, die het gebouw gebruikt voor ontvangsten.
Bewoners 1834 door mr. Hans Willem Blocq van Scheltinga
familie De Beaufort
Friesland Bank
Huidige doeleinden Het huis is in gebruik voor ontvangsten, enz. van de Friesland Bank.
Opengesteld De overtuin is gemeentelijk eigendom en vrij toegankelijk.
Foto's Foto van een maquette van het huis aanwezig in het museum Willem van Haren Litho van het huis door Piet Krediet uit ca 1880
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Jan Willem Pereboom
Mulder-Radetsky en de Vries, Geschiedenis van Oranjewoud, 1989, blz. 82 e.v.
Foto 1: Albert Speelman
Foto 2: Museum Willem van Haren te Heerenveen
Afb. 1: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992