Ornia State te Paesens

Ligging De Ornia State stond te Paesens, gemeente Dongeradeel (tot 2019) en nu gemeente Noardeast-Fryslân.
Ontstaan Het is onzeker of hier een stins gestaan heeft.
Geschiedenis In 1511 komen we de Ornia-sathe tegen, die een eigenerfde boerderij is. Er bestond wel een familie Ornia, maar deze altijd katholiek gebleven familie kwam in Amsterdam terecht. In 1724 komen we daar een Maria Magdalena van Ornia tegen. Zij is vrouwe van verschillende heerlijkheden, en wordt in dat jaar in de Rijksadelstand verheven.
Rond het erf van deze sathe lag in 1832 nog een brede gracht.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!