Osinga State

Ligging Deze state ligt in Langweer, gemeente Skarsterlān.

Oude tekening van de State uit 1722 door J. Stellingwerf

Ontstaan Het huis werd gebouwd tussen 1619 en 1652.
Geschiedenis Syts van Osinga, van 1619 tot 1652 grietman van Doniawerstal, is waarschijnlijk de stichter van Osinga state.
Van 1705 tot 1722 werd het huis bewoond door de grietman Allard van Burum. Hij heeft het pand geheel verbouwd. Een prent van Stellingwerf geeft het pand in die periode weer: een statig gebouw bestaande uit drie woonlagen en een hoge zolder; de vensters bestaan nog uit kruiskozijnen, gevuld met glas in lood. Het pand heeft nog een zeer 17e eeuws karakter.
In 1730 wordt het pand als volgt beschreven: 'een seekere heerlijke huisinge tot Langweer met hovinge, keukentuin in de buiren, tabaksland, allees en verder plantage, somerhuis, stallinge, orangerie turf- en pakhuis'. In 1772 erft Frans van Eysinga het van zijn grootvader Johan Vegelin van Claerbergen, samen met het Grietmansambt van Doniawerstal.

De vensters zijn in de loop van de 18e eeuw van schuiframen met kleine ruitjes voorzien. Een tekening van A. C. Martin uit 1887 en de hierbij afgedrukte foto uit die tijd geven het pand in zijn 18e-eeuwse staat weer.
In 1887 wordt het pand voor afbraak verkocht. Het is echter niet direct tot gehele afbraak gekomen. Het pand wordt omgebouwd tot vier arbeiderswoningen, waarbij de hoofdverdieping en de ingangspartij verdwenen.
In 1939 is het pand geheel gesloopt, en is op de bestaande fundering het huidige pand gebouwd, dat een vage afspiegeling is van de oude state. De hoofdverdieping is bij deze herbouw minder hoog geworden, waardoor de verhouding van het geheel wat saai is geworden.
Een buffetkast, die in een muur was ingebouwd, bevindt zich nu in het huis Leeuwenburg te Driebergen. Een Louis XVI schoorsteenmantel is geplaatst in een kamer van de universiteit van Utrecht.
In de N.H. kerk bevindt zich nog een bank uit 1680. Het orgel van circa 1780 is gesierd met de wapens van Frans van Eysinga en zijn vrouw. De schilden zijn nog aanwezig, de heraldische figuren zijn in 1795 weggekapt.
Bewoners - 1652 Syts van Osinga
1705 - 1722 Allard van Burum
1722 - 1772 Johan Vegelin van Claerbergen
1772 - 1728 Frans Julius Johan van Eysinga
1828 - 1829 Schelto Hessel Roorda van Eysinga
1829 - 1835 Binnert Philip van Eysinga
1836 - 1857 Catharina Johanna van Eysinga, getrouwd met Pieter de Beaufort
1857 - Cornelia Anna de Beaufort
Huidige doeleinden Osinga State is particulier bezit.
Opengesteld Het huidige huis is niet toegankelijk.
Foto's Foto van het huidige huis Tekening van de State door Albert Martin uit 1887
Bronnen Tekst: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
"Adelshuizen in Leeuwarden" door M.W. Meijer (1980)
"Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden" door W. Eekhoff (1846)
Genealogische database Jan Leemburg
Afb. 1: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Website van Tresoar
Afb. 2: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992