Oud-Sjaerdemastins te Franeker

Ligging Deze stins stond buiten de stad Franeker.
Ontstaan De Oud-Sjaerdemastins komt al in de 14e eeuw voor.
Geschiedenis Deze stins is de oudste van de drie stinsen die de familie Sjaerdema in Franeker bezat en is daarmee het stamhuis van de familie.
Deze oude stins stond buiten de stad Franeker en tegen het einde van de 14e eeuw liet men een tweede stins bouwen binnen de muren van de stad Franeker, het huidige Camminghahuis, dat in die tijd wel werd aangeduid als Sjaerdema-bij-de kerk.
Tijdens de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers werd in 1420 door de eigenaar van Oud-Sjaerdema, Sicke Sjaerda, gedurende enige tijd de abt van Lidlum gevangen gehouden.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!