Stins bij Pampus (Hommerts)

Ligging Deze stins stond aan de Zandsloot, de Jeltesloot en de Wymerts bij Hommerts, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Er is niets bekend over het ontstaan van deze stins.
Geschiedenis Strategisch gelegen aan de Zandsloot, de Jeltesloot en de Wymerts, op de grens tussen Hommerts en Heeg, vinden we in een weiland de funderingen van een stins. Er is verder niets hierover bekend. Het is gewenst dat hier onderzoek naar gedaan zou worden.
Bewoners
Huidige doeleinden De funderingen van deze stins zijn in het weiland zichtbaar.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!