Papingastins in Leeuwarden

Ligging Deze stins is gelegen in Leeuwarden in de Grote Kerkstraat nummer 13.

Foto van het huis in maart 2005

Andere benaming Liauckama Huis
Ontstaan Het huis werd al voor 1580 genoemd.
Geschiedenis Terplaatse van het huidige pand heeft reeds een ouder gebouw gestaan, dat bewoond was door het uit Oost-friesland afkomstige adellijke geslacht Papinga. Van 1580 tot 1644 was het gebouw eigendom van het geslacht Liauckema.
Te oordelen naar de toegepaste baksteen van reeds klein formaat en de balklaag bestaande uit moer- en kinderbinten met rijk geprofileerde, uit hout en natuursteen samengestelde, sleutelstukken kan de nog thans aanwezige stins in de tweede helft van de 16e eeuw gebouwd zijn; mogelijk in 1580.
De stins heeft de traditionele L-vormige plattegrond met de traptoren in de hoek. De toegang bevond zich in de toren. Volgens de kapconstructie is de westelijke vleugel iets later bijgebouwd. De kelders zijn overwelfd. De stins bezat een eigen slotkapel.
De verdere ontwikkeling van de stins is niet los te zien van die van het westelijk gelegen Prinsessehof.
Bewoners 1580 - 1644 familie Liauckema
Huidige doeleinden De stins is nu een onderdeel van het Princessehof. En via het Princesshof toegankelijk. In het Princessehof is een museum gevestigd.
Opengesteld Ik weet geen openingstijden.
Foto's Foto van het huis op 30 november 2002
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Jan Leemburg
Foto 2: Albert Speelman