Papinga Stins te Weidum

Ligging Deze Pappingastins of Papinga State stond in Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel. De stins/state stond ten zuiden van de kerk, naast Bornia State.

Foto van de huidige boerderij op 31 maart 2005

Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in de 16e eeuw genoemd.
Geschiedenis Op Papinga State woonden in de 16e eeuw de Ropta’s. In 1570 liet Rinsk van Ropta, die getrouwd was met Hartman van Haersma, aan de de Weidumer kerk 12.000 stenen na, die geleverd moesten worden door haar tichelwerk in Winsum. Ook de arme weduwen werden niet vergeten, wat het huis dat de in de kerkbuurt van Yme Foppes had gekocht, was voor hen bestemd.
Rond 1700 werd het statige huis afgebroken.
In 1977 woonde op deze plek weduwe Monsma.
Bewoners 16e eeuw familie Ropta
1570 Rinsk van Ropta
1977 weduwe Monsma
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu een boerderij.
Aan het einde van de Lytsebuorren aan de zuidwestkant van de kerk van Weidum begint de oprijlaan naar Papinga State (vanuit het dorp gezien de linker boederij).
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
Foto 1: J. Leemburg