Petterhuister State te Stiens

Ligging Deze State stond in Stiens, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa zegt het volgende over deze State:
PETTERHUISTER-STATE, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Leeuwarderadeel, arrondissement, kanton en 1 1/2 uur ten noorden van Leeuwarden, 1/2 uur ten oosten van Stiens, waartoe zij behoorde.
Gedurende de onlusten tusschen de steden en het platteland, hebben de laatste aldaar hunnen landsdag gehouden. Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boereplaats. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 32 bunders 33 vierkante roeden, worden thans in eigendom bezeten door Jonkvrouwe Louisa Albertina Vegilin van Claerbergen, woonachtig te Leeuwarden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851