Peyngha State te Wergea

Ligging De state lag bij Wergea, gemeente Leeuwarden, maar niet precies te localiseren.
Andere benamingen Pingia goed
Ontstaan Het goed wordt in 1452 vermeld.
Geschiedenis De state is ons alleen bekend doordat in 1452 Syoucke Fercks dochter thoe Hemrickesende en haar man Jarich Wibaz Jelkama thoe Aeckerem een geschil hadden over Peyngha of Pingia goed te Wergea met andere erfgenamen Peyngha. Het wordt dan omschreven als Peyngha guet, hws ende stattha ende land; Peyngha stattha mit dae hoernleegher.
Zie ook Hemrikseind.

Eigenaren 1452 erven Peyngha

Huidige doeleinden onbekend
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009