Pibemastins te Pingjum

Ligging Deze stins stond ten noorden van Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Pybingastins
Ontstaan Deze stins bestond in elk geval in 1483.
Geschiedenis Waarschijnlijk ten noorden van Pingjum bevond zich de Pibema State. De eigenaar was een tegenstander van Rompta en Beyma, die op het Bolwerck in Pingjum woonden. Rompta en Beyma waren de Schieringer vechtersbazen en vetehelpers van de Siaerdema's van Franeker.
In de vetes tussen de Schieringers en de Vetkopers hadden Douwe Zyaerda, hoofdeling van Franeker, en zijn mannen misdaden begaan: ze waren mede schuldig "oen sillige Doeden - myn moeders - daed" en was er schade aan "ous stins en gued". Hiermee werd de Pibemastins bedoeld. In 1483 komt Hessel Pybynga tot een vergelijk met de erfgenamen van Douwa Zyaerda.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!