Pipema State te Kimswerd

Ligging Deze State stond in Kimswerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
PIPEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Wonseradeel, arrondissement en 4 1/2 uur ten noordwesten van Sneek, kanton en 2 1/2 uur ten noordwesten van Bolsward, omstreeks 1/4 uur ten oosten van Kimswerd.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851