Portinga State te Elsloo

Ligging Deze State stond in Elsloo, gemeente Ooststellingwerf.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
POORTINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Stellingwerf-Oosteinde, arrondissement en 4 uur ten oostzuidoosten van Heerenveen, kanton en 1 1/2 uur ten oostzuidoosten van Oldeberkoop, 5 minuten ten zuiden vanĀ  Elsloo, waartoe zij behoorde. Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans bouwland. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 4 bunders 20 vierkante roeden 60 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door den Heer Jacob Harmer Schipper, woonachtig te Elsloo.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851