Princessehof

Ligging Het Princessehof staat in Leeuwarden, Grote Kerkstraat 9-15.

Foto van het huis op 30 november 2002

Ontstaan Het huis werd in 1622 gebouwd.
Geschiedenis Dit uit 1622 daterende patriciŽrshuis kwam met de Papingastins na 1644 in bezit van het geslacht Aylva. Mogelijk is door hen de renaissance-gevel, door pilasters met Korinthische kapitelen op elke verdieping in zeven traveeŽn verdeeld, gebouwd. De vensters waren toen van kruiskozijnen voorzien. De balklaag van het voorhuis bestaat uit moer- en kinderbinten en is van schildering voorzien. De balklaag van het achterhuis is enkelvoudig, en is eveneens van schildering voorzien.
Tot 1731, toen Willem Karel Hendrik Friso meerderjarig werd, heeft Prinses Maria Louisa, landgravin van Hessen-Kassei en weduwe van Johan Willem friso, op bet Stadhouderlijkhof geresideerd. Om zich een nieuw woonverblijf te verschaffen kocht zij dit patriciŽrshuis met de oostelijk gelegen Papingastins en het westelijk gelegen gebouw. De hoofdtoegang werd naast de toren van de Papingastins aangebracht.
De deur in de renasissancegevel werd vervangen door een venster. De oorspronkelijke bekroning werd vervangen door de tegenwoordige attiek met rijk gebeeldhouwde consoles, de vensters werden wellicht van kleine ruiten voorzien. Ook inwendig werd het nodige verbouwd, waarvan nu nog de eetkamer in het achterhuis is bewaard gebleven. Deze kamer is behangen met goudleer en het plafond is van rijk geornamenteerd stucwerk voorzien. De schouw is zeer fraai: op de zandstenen pilasters rust een zware houten boezem, versierd met een spiegel in een rijk geornamenteerde omlijsting, waarboven een later aangebracht portret van Hendrik Casimir II op 12-jarige leeftijd, de vader van Johan Willem Friso en geschilderd door P. Nason in 1699. De verbouwing uit 1731 staat wellicht op naam van de hofarchitect Anthonius Coulon.

Na de dood van Maria Louisa in 1765 werd het gehele complex weer in drieŽn verdeeld. De ingang werd weer in het midden van de renaissance-gevel aangebracht, met daarachter een gang. Ter weerszijde van de gang een kamer.
In de 19e eeuw zijn de vensters van empire-ramen voorzien. In 1911-1912 werd het gebouw gerestaureerd. In 1916 werd het gebouw eigendom van de gemeente; sedertdien is het ingericht als museum.
In 1928 werd inwendig nog het nodige gewijzigd en aan de achterzijde uitgebreid. De rechter voorkamer (Lobry Troostenburg de Bruin-kamer) werd behangen met goudleer afkomstig uit de in 1882 gesloopte Friesma State te Idaard.
Omstreeks 1970 is tijdens de restauratie het interieur geheel opgeofferd aan museum-eisen.
Bewoners 1644 familie Aylva
1731 - 1765 Maria-Louise van Hessen-Kassel
1916 gemeente Leeuwarden
Huidige doeleinden Het huis is nu ingericht als museum.
Opengesteld Ik weet geen openingstijden.
Foto's Foto van een 18e eeuwse kamer met goudleerbehang Foto van de eetzaal van Maria Louise van Hessen-Kassel Foto van de achterzijde van het Princessehof op 22 maart 2007
Kopergravure van het huis uit 1785 door D. de Jong Tekening van het Princessehof door C. Pronk uit ca 1750
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 1: Albert Speelman
Foto 2: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Foto 3: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Foto 4: Archief van J. Leemburg
Afb. 1: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
Afb. 2: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992