Reenstrastins te Lutkewierum

Ligging Deze stins heeft bij het buurtschap Rheen bij Lutkewierum gestaan, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt in 1595 genoemd.
Geschiedenis De familie Rheen was een aanzienlijke eigenerfde familie, die afkomstig was uit het buurtschap Rheen.
In 1595 komen we de vermelding 'de huysinge ende stins [...] op Reenstra sate' en op de kaart uit het atlas van Halma (1718) lag er bij Rheen een herenhuis.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!