Rembrechta stins te Marrum

Ligging Deze stins stond bij Marrum, gemeente Ferwerderadeel.
Ontstaan Deze stins wordt reeds vr 1200 vermeld.
Geschiedenis In de 12de en 13de eeuw worden in de Abtenlevens van Mariengaarde verschillende aanzienlijke en adellijke inwoners van Marrum genoemd. Het is niet bekend waar de stins Rembrechta castellum van de familie Rembrechta stond. Zij waren verzwagerd met de families te Merselum en Ondersmaburen in Hallum.
Bewoners
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009