Remkema State te Marrum

Ligging Deze State stond in Marrum, gemeente Ferwerderadeel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
REMKEMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, arrondissement en 3 uur ten noorden van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten zuiden van Holwerd, bij en ten zuiden van Marrum.Mbr> Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenhuizing. De daartoe behoorende gronden, beslaande eene oppervlakte van 18 bunders 16 vierkante roeden 10 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door Jelle Miedema, woonachtig te Marrum.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851