Rijsbergen in Schiermonnikoog

Ligging Het Huis Rijsbergen staat in het dorp Schiermonnikoog, in de gelijknamige gemeente.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Schiermonnikoog was in de Middeleeuwen eigendom van de abdij Klaarkamp bij Rinsumageest. Door de Hollandse Graaf Albrecht van Beieren worden rond 1400 verschillende eilanden, waaronder waarschijnlijk ook Schier aan Herman Howenpe gegeven. Deze ontvangt dan bovendien het Alteke-huis in Dokkum. Na de 80-jarige oorlog komt het eiland in beheer van de Staten van Friesland, die het dan in het begin van de 17e eeuw als heerlijkheid verkopen.
In de Middeleeuwen stond hier al de Klaarkampster uithof. Vanaf 1400 laten de achtereenvolgende eigenaars huizen op het eiland bouwen. Door het verplaatsen van het eiland naar het oosten, waren ze genoodzaakt hun huis meerdere keren te verplaatsen.

In de 18e eeuw wordt het dorp Schiermonnikoog gesticht. Het werd oorspronkelijk Hoogdorp genoemd. De heren van Schiermonnikoog lieten toen in het dorp het nog bestaande huis Rijsbergen bouwen. Dit huis is vernoemd naar het landgoed bij Blaricum in het Gooi, dat van van de familie Stachouwer was, die van 1640 tot 1859 heren van Schiermonnikoog waren. Tussen de kerk en het huis Rijsbergen loopt als kerkepad van de heer het Kerkelaantje of Lytj hege.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!