Rinia State te Stiens

Ligging De Rinia State stond ten noorden van Stiens, gemeente Leeuwarderadeel, aan de oude weg naar Hijum.
Andere benaming Runia State
Ontstaan Rinia State is gebouwd in de 14e eeuw.
Geschiedenis Over de plek waar vroeger de Rinia State stond loopt nu de rondweg om Stiens. Bij de aanleg daarvan in 1962 zijn resten van de state gevonden die dateren uit het eind van de 14e eeuw.
Volgens het stemkohier van 1698 is “Runia” van mw. Doedt van Holdinga en is Lieuwe Pieters de gebruiker. Twee jaar later is het in handen van Gerben Pijters die dan “selfs gebruicker” is.

Tegen het einde van de 18e eeuw was het slot eigendom van Hermannus Balk, lid van de vroedschap van de stad Leeuwarden. Hij was ook eigenaar van het buiten Mariënburg dat Maria Louise van Hessen Kassel had laten bouwen. Na het overlijden van Hermannus in 1807 werd de state verkocht voor 7.000 gulden en nog datzelfde jaar afgebroken. De het koetshuis en de veestal werden later te koop aangeboden en in 1809 ook gesloopt.
Bewoners 1698 Doedt van Holdinga
1700 Gerben Pijters
tot 1807 Hermannus Balk
Huidige doeleinden Op de plek waar de state heeft gestaan ligt nu asfalt.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen van de state bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
”Ljouwerteradiel” door G. Abma, 1984
“Prekadastrale Atlas fan Fryslân”, J.A. Mol en P.N. Noomen, 2002
“De historie gaat door het eigen dorp”, A. Algra
Archief Jan Leemburg