Rinsma State te Dantumawoude

Ligging Deze State stond in Dantumawoude, gemeente Duntamadiel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
RINSMA state, provincie Friesland; kwartier Oostergoo, grietenij Dantumadeel, arrondissement en 4 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 1 uur ten zuidoosten van Dockum, nabij  Dantumawoude, waartoe zij behoorde.
De daartoe behoord hebbende gronden, worden thans in eigendom bezeten door den Heer Pieter Broers Plantinga, woonachtig te Leeuwarden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851