Rodmersmastins te Jellumer Noordburen

Ligging Deze stins bevond zich te Rodmersmastins te Jellumer Noordburen, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Wanneer deze stins is ontstaan is niet bekend.
Andere benaming Roedmersma
Geschiedenis Naast de Roedmersma zate bevindt zich een stinswier. Verder is hier niets over bekend.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!