Roorda State te Akkrum

Ligging De state lag in de buurschap Aalsum onder Akkrum, gemeente Heerenveen.

De boerderij Roorda State op 7 mei 2011

Ontstaan In de 15e eeuw of eerder.
Geschiedenis "In 1471 was een kleindochter van Sywrd Riipkama met haar man woenachtich toe Roerda by Aelsim.
Eind 15e / begin 16e eeuw kwam Roorda State te Aalsum aan de Jacobijnen van Leeuwarden. Na de Reformatie werd het eigendom van het Sint-Antonygasthuis te Leeuwarden en werd vrijwel zeker (voor een deel) samengevoegd met het naastgelegen Rypkama State." (P.N. Noomen)

In de zijgevel van het woonhuis is een blauwe sten gemetseld met een gouden bel. Dit is het teken dat de boerderij eigendom is van het Sint Antonygasthuis te Leeuwarden. In de steen is vermeld "Herbouw 1960".

Bewoners 1471 kleindochter van Sywrd Riipkama
1640 Sint Antonygasthuis te Leeuwarden
Als gebruikers staan vermeld in het stemkohier:
1640 Tomas en Rommert Dirx
1698 en 1728 Claas Aukes

Huidige doeleinden Op het terrein van de states Roorda en Rypkema staat een boerderij die Roorda State wordt genoemd.
Opengesteld De boerderij wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009
Foto 1: archief van J. Leemburg