Roorda State te Oosterzee

Ligging De Roorda State stond in Oosterzee, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan De State werd in 1651 gebouwd.
Geschiedenis Over de geschiedenis van deze State is mij (KBR) niet bekend. Hij werd gebouwd in 1651 en is later afgebroken.
De eerste steen is bewaard gebleven en is verwerkt in een monument in Oosterzee, ter herinnering aan deze State.
Bewoners
Huidige doeleinden n.v.t.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma

Archief van mevrouw E. Thuis