Rotterdastins Te Deersum

Ligging Deze stins stond in Deersum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Rotterdagued
Ontstaan De stins wordt voor het eerst in 1480 genoemd.
Geschiedenis Zoals hierboven vermeld komen we in de archieven de naam 'Rotterdagued toe Deersum' voor het eerst tegen in 1480, terwijl de familie Roterda voor het eerst in 1421 voorkomt. In dat jaar komen we Rewert Roterda te Deersum tegen, die twintig pondematen land verkoopt aan het Hospitaalconvent te Sneek. Dit stuk land lag niet ver van het convent.
Volgens de 16e en 17e eeuwse genealogieën zou een Riuerd Rotterda met Wyts Benedixma alias Oetsma van Gauw getrouwd zijn geweest en een dochter van hen trouwde met een lid uit de familie Dekema of eerst met een lid uit de familie Albada en een volgende generatie met een Dekema. In 1480 komen we namelijk Juw en Hette Dekema tegen, die een verdeling maakten van de bezittingen die zij van hun ouders hebben geërfd. Onder deze goederen komt 'Rotterdagued toe Deersum'voor.

In deze genealogieën komen we ook het wapen tegen van de familie Rotterda en wordt er in de 16e eeuw gesproken van een voormalig adelshuis.
In 1511 bezit de familie Dekema vrijwel alle grond in Deersum, evenals het dichtbij gelegen Nijeklooster.

Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
ROTTERDA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Rauwerderhem, arrondissement en 3 uur ten zuidwesten van Leeuwarden, kanton en 3/4 uur ten zuidwesten van  Rauwerd, nabij Deersum.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze sins. De ligging van Rotterda is ook niet exact bekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, Verloren, 2009
De website hisgis