Rottingahuis te Dokkum

Ligging Het Rottingahuis stond in Dokkum, gemeente Dongeradeel.

Plattegrond van Dokkum door Nicolaas Geelkerkcken uit 1616

Ontstaan Wanneer deze Stins gebouwd werd is mij niet bekend.
Geschiedenis Het Rottingahuis is net als het Mockema Blauhuis al vrij vroeg verdwenen, namelijk in de zestiende eeuw. De oorzaak hiervan is dat Dokkum de meest Vetkoperste stad van heel Friesland was. Dit betekende dat de bestuurlijke funkties al snel in handen kwamen het van de burgerij. De oude grondbezittende adel had weinig meer in te brengen in het bestuur van de stad en verliet de stadshuizen. Omdat er geen afbeeldingen bewaard zijn gebleven en er ook geen funderingen zijn gevonden, kan niet gezegd worden wat voor soort Stins het Rottingahuis was.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Van de Stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992