Rouckema State bij Broek

Ligging De Rouckema State stond bij de kerk van Broek, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins/state is mogelijk in de 15e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Of hier een stins heeft gestaan is mij (KBR) niet duidelijk. Door de heer P.N. Noomen is Rouckema opgenomen in de lijst van stinzen.
Personen met de naam Rouckema komen we vanaf de 15e eeuw tegen. Echter pas in 1543 wordt er gesproken over de "Grote Sate" (grate zeeta). In 1617 komen we in de archieven Rouckema sate tegen.
Hoewel de familie niet vermeld wordt als edelen, mogen we ze toch wel zien als hoofdelingen van het dorp Broek. Op de kaart van Sibrandus Leo uit de 16e eeuw komen we Rouckema tegen en de familie voerden een wapen waarop zich drie sterren bevonden. Dit wapen komt overeen met het wapen van de familie Ockema van Legemeer, waar ze mogelijk van afstammen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!