Sassinga State

Ligging Deze State lag in Hennaard, Sassingawei nr. 15, gemeente Hennaarderadeel.
Ontstaan De naam Sassinga State bestond al in 1529.
Geschiedenis Sassinga State behoorde in begin 1800 toe aan Jhr. Frans Julius Johan van Eijsinga. Het oude slot was toen al veranderd in een boerderij en verhuurd.
Voor 1798 werd de boerderij verhuurd aan Hilbrand Rintjes. Daarna huurt Jan Douwes (Boschma) van 1798 tot 1816 de Boschplaats (Sassinga State). Bij de State was een bos dat al in het einde vn de 18e eeuw werd verwijderd.
In 1914 is de boerderij afgebrand en het poortje afgebroken, de boerderij is toen oostelijker herbouwd maar op de 'homeye'-palen staat nog steeds "sassinga-state"
Bewoners - begin 19e eeuw Jhr. Frans Julius Johan van Eijsinga
ca 2005 Fam. M. Heeg (echtpaar met 3 kinderen)
Huidige doeleinden Er is nu alleen een boerderij bewaard gebleven.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Internet en huidige bewoners van de boerderij "Sassinga-State".