Scheltama State tw Wierum

Ligging Deze State stond in Wierum, gemeente Noardeast-Fryslân.
Andere benaming Scheltema
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SCHELTAMA of Scheltema, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij West-Dongeradeel, arrondissement en 5 3/4 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten noordoosten van Holwerd, 5 minuten ten zuiden van Wierum, waartoe zij behoorde, aan den zeedijk.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851