Scheltinga State te Buitenpost

Ligging Deze State stond in Buitenpost, gemeente Achtkarspelen, aan de Voorstraat tegenover het huis met nummer 39.

Tekening van de state in 1723 door J. Stellingwerff

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SCHELTINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Achtkarspelen, arrondissement en 5 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 3 uur ten oostnoordoosten van Bergum, in het dorp Buitenpost.

De state wordt op de kaart van Schotanus-Halma uit 1718 niet vermeld. Toch is er een tekening in omloop, gemaakt door J. Stellingwerff, die dit huis zou voorstellen in 1723. Blijkbaar vonden de heren Schotanus rond 1665 en Halma in 1718 het huis niet interessant genoeg om het te vermelden.
Eekhoff geeft de naam wel, tegenover Jeltkama state, maar met het sterretje van een verdwenen state.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State. Op het terrein staat nu een winkelcentrum.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Kaartje met de States in Buitenpost 1718 Kaartje met de States in Buitenpost 1844
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851 Afb. 1: herkomst onbekend Afb. 2: A href="http://www.hisgis.nl"target="new>Hisgis kaartlaag "atlassen fryslan", kaart Schotanus"
Afb. 3: W. Eekhoff, "Nieuwe Atlas Provincie Friesland"