Scheltinga State te Heerenveen

Ligging Deze State stond in Heerenveen, gemeente Heerenveen.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SCHELTINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Schoterland, arrondissement, kanton en in het vlek Heerenveen.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851