Schetsenburg te Pietersbierum

Ligging Deze State stond in Pietersbierum, gemeente Franekeradeel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer dit huis werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa is de enige die over dit huis het volgende schrijft:
Thans heeft men er nog het buitengoed Schetsenburg.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851