Sellingastins te Minnertsga

Ligging Deze Sellingastins stond te Minnertsga, gemeente Waadhoeke.
Andere benamingen Sellinga goet of Sellinga zate
Ontstaan Voor 1300 komen we de adellijke familie Sellinga al tegen in Minnertsga. Ze moeten de beschikking hebben gehad over een stenen huis.
Geschiedenis Rond 1300 komen we een Doko Sellinga uit Minderskerka tegen, die prior van Lidlum was, ten tijde van abt Ids Hermana (1296-1309). Volgens Sibrandus Leo zou Doko van adellijke afkomst zijn geweest.
Een generatie eerder, in 1256, komen we een Eebel Sellinga tegen, die samen met leden uit de familie Van Epingahuys het klooster Marienberg in Anjum gesticht heeft.

In de 16e eeuw komen we geen Sellinga meer tegen als eigenaar, maar in 1511 Ritske Boelema en Ofke Attes (Haytsma), die samen eigenaar waren. Terwijl de eerstgenoemde Ritske Boelema in 1533 en 1544 een testament opstelt, waarin hij beschikkingen opstelt over Sellinga goet of Sellinga zate in Minnertsga.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!