Sibadastins te Midlum

Ligging Deze stins stond in de buurtschap Saltryp ten westen van Midlum, gemeente Harlingen (v/h Franekeradeel)

Opname tijdens de afgraving van de terp van Sibada/Middelstein

Andere benaming Middelstein
Ontstaan Vermoedelijk werd de stins in de 13e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Sibada was een aanzienlijke eigenerfde state. Het had deel aan de rechtsomgang. De eigenaars werden in 1356, 1433 en 1473 als aanzienlijke dorpsbewoners genoemd. In 1546 werden er een wier en een Groote Sybade Stins terp genoemd.

In 1850 werd een goed op ongeveer deze plaats vermeld als een buitenverblijf Middelstein genaamd.

Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets van de stins en de buitenplaats terug te vinden. De terp is afgegraven en het terrein is nu weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Een deel van bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website hisgis, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
”Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân”, div. auteurs
Foto 1: onbekend