Sibaldastins te Arum

Ligging De Sibaldastins stond bij Arum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis De stins was waarschijnlijk tegen het einde van de 14e eeuw geen versterkt huis meer. Ik ben op zoek naar meer informatie over deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!