Sibrandastins te Schraard

Ligging De Sibrandastins stond te Schraard, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Aylvastins
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1480 vermeld.
Geschiedenis Deze Sibrandastins was in Schraard het belangrijkste hoofdelingenhuis. In 1480 wordt er voor het eerst melding gemaakt van dit huis: "stins ende staten to Schadaert en Sibranda gueden". Deze stins wordt genoemd bij de verdeling van de bezittingen van Agge Walta onder zijn erfgenamen. Agge was eigenaar van drie stinsen: de Walta-stins (later Sickama geheten) te Makkum, de Jonghamastins te Sotterum onder Schettens en deze stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!