Siccama State te Makkum

Ligging Deze State stond aan het Engwiersterlaantje in Makkum, gemeente WŻnseradiel.
Ontstaan Het huis werd in de Middeleeuwen gebouwd.
Geschiedenis Van de drie States die in Makkum gestaan hebben, neemt deze State qua ouderdom de tweede plaats in. Waarschijnlijk was deze State van veel oudere datum dan de Haytsma State. De State stond op een strategische plaats: aan de oude rijweg richting Wons. Ook de aanwezigheid van een wier, duidt erop dat het hier gaat om een oude historische plek.
In het gemeentearchief te Witmarsum, bevindt zich een stuk betreffende de stemgerechtigde plaatsen van Wonseradeel uit de jaren 1640 en 1698. Hierin staat vermeld, dat in 1640, Siert Pytters de Siccamastate huurt van Taco van Camminga uit Arum. Terwijl we in de Schotanus atlas uit 1664 een symbool voor een vernietigde edele state op de plaats van de State tegenkomen. Hieruit maken we op dat de state tussen 1640 en 1664 moet zijn afgebroken.
Tot slot zien we in de Schotanus-Halma atlas uit 1718 op de plek waar deze state moet hebben gestaan een wier afgebeeld. Van de Siccamastate rest alleen nog de plek: er staat nu een inmiddels gemoderniseerd huis uit de jaren dertig.
Bewoners 1640 Siert Pytters
Huidige doeleinden Op de plaats van deze State bevindt zich nu een modern woonhuis uit de jaren 30 van de vorige eeuw.
Opengesteld Dit huidige huis is niet toegankelijk.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen van deze State bekend.
Bronnen Tekst: Sjoerd Halma