Siccama State

Ligging De State stond ten noordwesten van Roodkerk, gemeente Dantumadeel.
Ontstaan Het huis werd voor 1700 gebouwd.
Geschiedenis Over deze voormalige state is weinig bekend, maar volgens Van der Aa in zijn Aardrijkskundig woordenboek was rond 1840 "ter plaatse, waar zij gestaan heeft, [] nog de heuvel of wier over".
De naam Siccama komen we tegen op een kaart uit 1739, ter hoogte van de Wearbuorren. Deze plaats is nu onbebouwd, maar we weten dat in het begin van de 18e eeuw hier een boerderij gestaan heeft, die eigendom was van een familie Siccema. Het is dus goed mogelijk, dat de state hier voor 1700 heeft gestaan.
Bewoners familie Siccama
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan van der Zwaag