Sickema State te Akkrum

Ligging Deze State stond in Akkrum, gemeente Heerenveen.
Andere benaming Sickama, Siccama
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SICKEMA, Sickama of Siccama, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Utingeradeel, arrondissement, kanton en 2 1/2 uur ten noordnoordwesten van Heerenveen, onder Akkrum, waarvan men zelfs niet meer weet, waar zij gestaan heeft.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851