Sickengazate te Wolvega

Ligging Dit huis stond aan de Dorpsstraat (later Van Harenstraat) en op de hoek van de Kerksteeg in Wolvega.

Foto van de Sickengazate

Ontstaan Het huis werd in 1760 gebouwd.
Geschiedenis De eerste eigenaar van dit huis was Jan Poppe André van Canter, die opdracht gaf om het te bouwen. Hij was heer van ther Borch (bij Eelde in Drenthe), secretaris van de grietenij en een neef van Onno Zwier van Haren. Na de dood van een andere neef, Jan Poppe André van Plettenberg, erfde J.P.A. van Canter Scheltema State (Heemstra State) te Morra en een aantal goederen te Lekkum.
Zoals hierboven genoemd, was hij heer van ther Borch. Dit hield in dat hij ook de beschikking had over een havezathe in Eelde. Deze verkocht hij in 1755, om met de opbrengst zijn hoge uitgaven te bekostigen, omdat hij boven zijn stand leefde.

Na zijn overlijden blijkt dat hij een testament heeft opgesteld. Zijn boezemvriend Ede Eeuwes Sickenga had hij tot universeel erfgenaam benoemd en ook de schrijfster Betje Wolff kreeg een legaat. Het testament werd door de familie Van Haren aangevochten, betreffende de Scheltema State in Morra. Het geschil kwam voor de rechter en deze wees de State toe aan de familie Van Haren. Niet lang daarna werd dit gebouw echter voor afbraak verkocht.
De Sickengazate werd door de familie Sickenga tot in de twintigste eeuw bewoond.

Jan Poppe André van Canter liet het statige huis bouwen voor bijna f. 9500,-, een aanzienlijk bedrag in die tijd! Het gebouw was zeven ramen breed en voor het huis lag een hardstenen stoep met paaltjes met kettingen. Het huis kende slechts één bouwlaag en wer gedekt door een schilddak met op de hoeken schoorstenen. Aan weerszijden van de de ingangspartij, die tot het dak reikte, waren op het dak kleine dakkapellen aangebracht. Dakkapellen, die we ook aan de achterzijde van het huis terug vinden. Verder beschikte het huis over een grote tuin en een koetshuis.
nadat de laatste Sickenga overleden was, is het huis voor allerlei doeleinden in gebruikt geweest: o.a. dependance van het ernaast gelegen gebouw Irene. Tenslotte raakte het uitgeleefd en is in 1976 gesloopt.
Bewoners 1760 Jan Poppe André van Canter
Ede Eeuwes Sickenga
familie Sickenga
o.a. dependance van gebouw Irene
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
Foto 1: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992