Sickinga State te Ouwsterhaule

Ligging Deze State stond te Ouwsterhaule, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis Voor 1490 wordt Abbe Idskes van Sickinga geboren en van hem is bekend dat hij bewoner van de Sickinga State was en dorpsrechter van Ouwsterhaule. Bij dit adellijke huis wordt nooit over een stins gesproken.
In 1555 is hij in Ouwsterhaule overleden en op zijn bewaard gebleven grafzerk staat dat van zijn vier grootouders er n Albada van Rauwerd en een ander De Gruyter heette. Hij trouwde met Oegh Oegedr Rouckema van Albada. Tot haar voorouders behoorden leden uit de families Rouckema, Albada van Gonga, Reinaerda, Scheltema en Fons.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!